çünki : bağl. [fars.] Ona görə ki, bundan dolayı, bu səbəbdən. [Vaqif] ehtiyat edirdi, çünki bu görüş yanlış şayiələr doğura bilərdi. Çəmənzəminli. [Əsgər:] Yəqin ki, getməz, çünki o, bəy qızıdır. Ü.Hacıbəyov. // Bir halda ki, madam ki. Çünki oldun dəyirmançı; Çağır gəlsin dən, Koroğlu! “Koroğlu”.