cıdır : is.
1. At yarışı. Azərbaycanda cıdırın qədim tarixi var. _ Cıdıra çıxmaq – at yarışına çıxmaq, at yarışında iştirak etmək, at çapmaqda yarışmaq. At minib cıdıra çıxmaq.. qılınc oynatmaq [Kiçikbəyim] üçün təbii bir ehtiyac kimi idi. Çəmənzəminli. [Telli Pərşana:] Kənd [Mayanı] görməmiş, el-oba görməmiş cavan gəlini niyə [Qaraş] cıdıra çıxardır? M.İbrahimov.
2. Minik atlarının yarışı keçirilən yer, meydan. Cıdır meydanı.