çala : is. Çökək yer, çuxur yer, çökəklik. [Səməd:] Baxın, o çalada .. pambıq adam boyundan yuxarıdır. T.Ş.Simurq. Orxan o tərəfə adladı və gördü ki, .. it balaca çaladakı ayranı uzun, qırmızı dili ilə laqqıldadalaqqıldada içir. İ.Məlikzadə.