çoxdilli : sif.
1. Müxtəlif dillərdə danışan adamlardan ibarət. Çoxdilli respublika.
2. Bir neçə dildə tərtib olunmuş. Çoxdilli lüğət.