güzəran : is. [fars.] Dolanacaq, dirilik, yaşayış, həyat. Məktəbdə Səlimin güzəranı çox da gözəl keçməyirdi. İ.Musabəyov. [Nəbi:] Nədir bu güzəran, nədir bu həyat? Xalqa divan tutur bir yığın cəllad! S.Rüstəm. _ Güzəran etmək – dolanmaq, yaşamaq, keçinmək. Kəndin camaatı hamısı maldarlıqla güzəran edir. Ə.Haqverdiyev. Bu kəndin əhli əkinçilik və çarvadarlıqla güzəran edərdi. S.S.Axundov.