şəxs : is. [ər.] Cəmiyyətdə ayrıca adam; fərd, kimsə. Hər bir şəxs. Bir şəxs sizi görmək istəyir. – Vətəni sevməyən insan olmaz; Olsa, ol şəxsdə vicdan olmaz. A.Səhhət. Aslan mərhəmətli və əxlaqı düzgün bir şəxs idi. C.Cabbarlı.