sarp : sif. Keçilməsi, üstünə çıxılması çox çətin olan; çox dik, sıldırım, yalçın. Yolun sağ tərəfindəki sarp qayanın arxasından üfüq ağarmağa başladı. H.Nəzərli. Tiflis şəhərini iki yerə təqsim edən Kür çayı sarp qayalara çarparaq hiddətlə çağlayırdı. A.Şaiq. Bir azdan Aran çayının sarp qayalıqları iniltili bir səslə əks-səda verdi. İ.Hüseynov.