sinli : sif. Yaşlı, yaşa dolmuş, ahıl, qocalmış. Sinli qadın. Sinli kişi.
şinli 2: sif. Şin çəkilmiş, şini olan. Rezin şinli fayton.