əhliləşdirmək : f.
1. Vəhşi heyvanı əhli etmək, ələ öyrətmək. Bu gün bizə xidmət edən bütün heyvanları insanlar əhliləş- dirmişlər. – İnsan öz arzusuna müvafiq olaraq vəhşi çəki balığının təbiətini dəyişdirmiş və onu əhliləşdirmişdir. “Zoologiya”.
2. məc. Adamlara alışdırmaq, onlarla ünsiyyət və ülfətə öyrəşdirmək. O vəhşini bir qədər əhliləşdirmək lazımdır.