əkilmə : “Əkilmək1”dən f.is.
əkilmə 2: “Əkilmək2”dən f.is.