əkslik : is.
1. Əks şeyin halı.
2. Ziddiyyət, uyğunsuzluq, məntiqsizlik. Fikirlər arasında əkslik.
3. fəls. Aralarında ziddiyyət olan əşya, hadisə, ya proseslərdən hər biri. Əksliklərin vəhdəti və mübarizəsi. İnkişaf əksliklərin mübarizəsidir.