əldən : zərf
1. dan. Tez, arada, cəld. Əldən get, bazardan qənd al, gəl.
2. Mağazadan yox, xüsusi şəxsdən, alverçidən. Əldən almaq.