əlvanlıq : is.
1. Əlvan şeyin halı, görünüşü; rəngbərənglik, rəngarənglik. Çiçəklərin əlvanlığı.
2. Əlvan bəzənmiş şey, yer və s. Bayram münasibəti ilə şəhərin hər yeri əlvanlıqlarla dolu idi.