əmlak : is. [ər. “mülk” söz. cəmi]
1. Mülklər (torpaq, əkin yerləri, malikanə və s.). [Mirzə Kərim:] Dövlətlilərin mal, əmlakı keçir ümum camaat ixtiyarına. Ə.Haqverdiyev.
2. Birinin sahib olduğu pula dəyər şeylərin, varın, mal və mülkün məcmusu. Dövlət əmlakı. Cinayətkar əmlakı müsadirə olunmaqla cəzaya məhkum olundu. – Dövlətliyik, əlbəttə, şərafət də bizimdir; Əmlak bizimdirsə, əyalət də bizimdir. M.Ə.Sabir.