ətəş : is. [fars.] Susuzluq, bərk susama. Suyun səsi [Gəldiyevdə] ətəş oyatdı. Mir Cəlal. _ Ətəşini söndürmək – su içməklə susuzluğunu rəf etmək.