əvəzləndirilmək : məch. Başqası ilə əvəz edilmək, əvəz olunmaq.