əzəmi : sif. [ər.] köhn. Ən çox, maksimum. Azərbaycan .. nasirləri klassik rus realizminin ən qüvvətli cəhətlərindən – onun demokratlığından, həyat həqiqətlərinə əzəmi dərəcədə sadiq qalmağından .. öyrənirlər. M.Hüseyn. Əhmədov fəhlə qüvvəsindən əzəmi dərəcədə istifadə etməklə kifayətlənmədi. Mir Cəlal.
əzəmi 2: is. [ər.]
1. Keçmişdə palto kimi üstdən geyilən içi xəzli paltar.
2. Müsəlman dini təriqətlərindən birinin adı.