aul : is. Dağıstanda, Mərkəzi Asiyada məskun məntəqə, kənd.