ağzıbir : zərf dan. Sözübir, dilbir, müttəfiq.
ağzıbir 2: is. dan. Tək bir çıxacağı olan yer, darısqal yer, möhkəm yer, çıxılmaz yer. // Dam, həbsxana. Saldın axır öz əlinlə özünü ağzıbirə; Vec bitirməz sənə, dönmə dəxi daşa, dəmirə. M.Ə.Sabir. [İskəndər:] Doğru deyir, ağa, onlar heç vaxt özlərini bu ağzıbirə salmazlar. N.Vəzirov. Axırda özü kələyə düşdü. Tutub saldılar ağzıbirə. M.Hüseyn.