abırlamaq : f. dan. Bərk danlamaq, abır vermək, töhmət etmək, məzəmmət etmək.