abpaş : is. [fars.] köhn. Ağzı süzgəcli alət; susəpən, suçiləyə