absurd : is. [lat.] Boş və mənasız sözsöhbət, cəfəngiyat.