abxor : is. [fars.] köhn. Su içmək üçün qab, parç.