acıbaldırğan : is. bot. Rütubətli yerlərdə bitən zəhərli ot bitkisi.