acıqdırmaq : f.
1. Ac qoymaq.
2. İştaha gətirmək, iştaha gətirməsinə səbəb olmaq. Aclıq hissi doğurmaq.