acıqlılıq : is. Acıqlı adamın halı, vəziyyəti, xassəsi, hirslilik.