acıtma : is. Xəmir mayası, acıxəmrə. Xəmirə acıtma qatmaq.