acıyovşan : is. bot. Meşə kənarlarında otlu yamaclarda bitən dərman bitkisi.