acgözlük : is.
1. Tamahkarlıq, gözüdoymazlıq, hərislik. Acgözlük etmək. – Əfruz bacı pərdə altında asdığı paltarların sayınıhesabını dolaşdırdığı halda, yenə də paltar əhvalatında həmin acgözlüyündə qalmışdı. S.Rəhimov.
2. məc. Çox böyük maraq, ehtiras, həvəs. Acgözlüklə (z.) musiqiyə qulaq asmaq.