adajio : is. [ital.] mus.
1. Ağır tempdə çalmaq lazım gəldiyini göstərən musiqi termini.
2. Ağır tempdə ifa edilən, adətən lirik xarakterli musiqi pyesi, yaxud bir musiqi əsərinin bu tempdə ifa edilən hissəsi.