adamağıllı : sif. Lazımi şəkildə, əməllibaşlı, yararlı.