adamaldadan : sif. və is. Yalançı, adamları aldatmaqla məşğul olan.