adamayovuşan : sif. Adamlarla ünsiyyət bağlayan, xoşxasiyyət, istiqanlı, mehriban.