addımölçən : is. xüs. Piyada gedilən məsafəni ölçmək üçün cihaz. ÁDDİSON [xüs. is.-dən] Böyrəküstü vəzilərin qabıq qatı funksiyasının xronik çatışmazlığı xəstəliyi. Addison xəstəliyinin əlamətləri.