adiləşdirilmək : məch.
1. Adi hala salınmaq.
2. Bəsitləşdirilmək, sadələşdirilmək; bayağılaşdırılmaq.