adlandırılmaq : “Adlandırmaq”dan məch. Görülmüş iş əla bir iş adlandırıla bilməz.