adres : [fr.]
1. Bir şəxsə, ya idarəyə göndərilən məktub və s.-nin üstündə həmin şəxsin yaşadığı, yaxud idarənin olduğu yeri və adını göstərən yazı; ünvan.
2. Bir şəxsin yaşadığı və ya bir idarənin olduğu yer; ünvan. Ancaq yaxşı düşün, yaxşı fikirləş! Adresim də budur... bizə gəl sabah. M.Müşfiq.
3. Yubiley münasibəti ilə, yaxud başqa bir münasibətlə bir şəxsə, ya idarəyə kollektiv və s. tərəfindən təqdim edilən təbriknamə, müraciətnamə.