affayı : zərf [fars.] dan. Havayı, nahaq, boşuna, əbəs.