ağıllılıq : is.
1. Düşüncəlilik, idraklılıq, zəkalılıq, şüurluluq. // məc. Tədbirlilik.
2. Ağıl üzərində əsaslanma, ağlabatanlıq. Təklifin ağıllılığı.