alapars : is. zool. Mışovul növündən olub, ağacda yuva tikib yaşayan bir heyvan.