alçaqlıq : is.
1. Alçaq şeyin halı. Damın alçaqlığı. Ağacın alçaqlığı. Divarın alçaqlığı.
2. Boy qısalığı.
3. məc. Pislik, xarablıq, keyfiyyətsizlik. Malın alçaqlığı. İş keyfiyyətinin alçaqlığı.
4. məc. Rəzillik, şərəfsizlik, namərdlik; alçaq hərəkət. Düşmənin alçaqlığı. Alçaqlıq etmək. – Bu çöhrələrdə yaltaqlıq, riya .. və alçaqlığın hər cürə şəklini görmək mümkün idi. M.S.Ordubadi. Dilaraya elə gəlirdi ki, Səlim dünyada hər bir alçaqlıq edə bilər. M.İbrahimov.