alovgözlü : sif. Gözlərindən alov saçan, qızğın, ehtiraslı. // Məc. mənada. Mən gu- rultu qoparmağı ilk öncə; Alovgözlü şimşəklərdən öyrəndim. M.Müşfiq.