alverçilik : is. Alverlə məşğul olma, alver işi. Quluda alverçilik damarı vardı. A.Şaiq.