anonim : [yun.]
1. Əsərlərində, məktubunda adını gizlədən müəllif.
2. Müəllifinin adı göstərilməyən əsər, məktub. _ Anonim şirkət iqt. – səhmlərinin üstündə sahibinin familiyası yazılmayan səhmdarlar cəmiyyəti.