aqronom : [yun.] Kənd təsərrüfatı (aqronomiya) mütəxəssisi.