aranjiman : is. mus.
1. Bəstələnmə, tərtib etmə.
2. Uyğunlaşdırma.