armudu : sif. Armuda oxşar, armud şəklində. Armudu stəkan. Armudu çiçək. – Məşuqə güllü armudu stəkana xeyli baxdı, onu saxsı cürdəkdən su ilə doldurdu və eyvana çıxıb pilləkən aşağı həyətə düşdü. S.Rəhimov. Kasıb evlərdə isə .. fincanlar əvəzinə adi xırda armudu stəkan qoyardılar. H.Sarabski.