artezian : quyusu [fr.] Suyu təbii təzyiq altında özbaşına çıxan dərin quyu. Artezian sularının basqısı. – Bu su artezian quyuları vasitəsilə yerin altından çıxır və bir tərəfdən daim axıb getdiyindən hey təzələnir. M.İbrahimov.