arxaizm : is. [yun.] dilç.
1. Köhnəlmiş, yaxud istifadədən çıxmış söz, ifadə, qrammatik forma. Arxaizmlər xalq dilində indi də işlənir.
2. Qədim zamanların qalığı.