arxiv : [lat.]
1. Qədim sənədlərin və yazılı abidələrin saxlandığı müəssisə. Arxiv sənədləri. Arxiv binası. Arxiv idarəsi. // Bir idarənin köhnə kağızları, kitabları, sənədləri saxlanılan şöbəsi. _ Arxivə vermək –
2. işə xitam vermək;
3. məc. unutmaq, köhnəlmiş hesab etmək.
4. Bir idarə və ya şəxsin fəaliyyətinə aid olan yazılar (məktublar, kağızlar, əlyazmaları və s.). Cəlil Məmmədquluzadənin arxivi.